รางวัลที่ได้รับ

International Taste Institute
3 Stars Award 2015 – 2019

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสเข้ม