ยามาซ่า ซอยซอส

ยามาซ่า

ซอส เกรดสแตนดาร์ด

ซอสยามาซ่าสแตนดาร์ดสำหรับอาหารหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับร้านอาหารที่เน้นปริมาณ

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอส เกรดสแตนดาร์ด

ซอสยามาซ่าสแตนดาร์ดสำหรับอาหารหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับร้านอาหารที่เน้นปริมาณ

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ยามาซ่า เกรดพรีเมียม

ซอสยามาซ่าพรีเมียม มีรสชาติที่เข้มข้นเมื่อเทียบกับซอสสแตนดาร์ด เหมาะสำหรับอาหารประเภทจิ้มโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซูชิและซาชิมิ

อ่านต่อ

ยามาซ่า

เกรดพรีเมี่ยม

ซอสยามาซ่าพรีเมียม มีรสชาติที่เข้มข้นเมื่อเทียบกับซอสสแตนดาร์ด เหมาะสำหรับอาหารประเภทจิ้มโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซูชิและซาชิมิ

อ่านต่อ

ยามาซ่า

โชยุ สำหรับซูชิ ซาชิมิ

ซอสโซยุสำหรับซูชิหรือซาชิมิที่สามารถเทแล้วใช้จิ้มได้ทันที เหมาะสำหรับร้านอาหารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และยังคงรสชาติของแต่ละสาขา

อ่านต่อ

ยามาซ่า

โชยุ สำหรับซูชิ & ซาชิมิ

ซอสโซยุสำหรับซูชิหรือซาชิมิที่สามารถเทแล้วใช้จิ้มได้ทันที เหมาะสำหรับร้านอาหารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และยังคงรสชาติของแต่ละสาขา

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอส เกรดอุมามิ

ใช้ซอสยามาซ่าพรีเมียมเป็นเบส โดยเพิ่มความหวานและความเข้มข้นลงไป เหมาะสำหรับซูชิ ซาชิมิ ยากิโทริ และสำหรับใส่ขวดตั้งโต๊ะ

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอส เกรดอุมามิ

ใช้ซอสยามาซ่าพรีเมียมเป็นเบส โดยเพิ่มความหวานและความเข้มข้นลงไป เหมาะสำหรับซูชิ ซาชิมิ ยากิโทริ และสำหรับใส่ขวดตั้งโต๊ะ

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ทสึยุ

สามารถนำไปปรุงแต่งเพิ่มเติมตามสูตรของเซฟ เพื่อนำไปใช้กับอาหารหลากหลายประเภท

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ทสึยุ

สามารถนำไปปรุงแต่งเพิ่มเติมตามสูตรของเซฟ เพื่อนำไปใช้กับอาหารหลากหลายประเภท

อ่านต่อ

ยามาซ่า

น้ำสลัดงา

น้ำสลัดซีซาเบะหรือน้ำสลัดงา มีรสชาติหวานเล็กน้อย เหมาะสำหรับสลัดและนาเบะ หรือสุกี้เป็นต้น

อ่านต่อ

ยามาซ่า

น้ำสลัดงา

น้ำสลัดซีซาเบะหรือน้ำสลัดงา มีรสชาติหวานเล็กน้อย เหมาะสำหรับสลัดและนาเบะ หรือสุกี้เป็นต้น

อ่านต่อ

ยามาซ่า

น้ำสลัดวาฟุ (แบบญี่ปุ่น)

มีรสชาติหวาน เข้มข้น เหมาะสำหรับสลัด เช่นสลัดแซลม่อน เป็นต้น

อ่านต่อ

ยามาซ่า

น้ำสลัดวาฟุ (แบบญี่ปุ่น)

มีรสชาติหวาน เข้มข้น เหมาะสำหรับสลัด เช่นสลัดแซลม่อน เป็นต้น

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอสทงคัสทสึ

ซอสทงคัสทสึ สามารถใช้ได้ทั้งแบบหมักและแบบจิ้ม

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอสทงคัสทสึ

ซอสทงคัสทสึ สามารถใช้ได้ทั้งแบบหมักและแบบจิ้ม

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอสยากินิคุ

สามารถใช้ได้ทั้งแบบหมักและแบบจิ้มในตัว ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ

ยามาซ่า

ซอสยากินิคุ

สามารถใช้ได้ทั้งแบบหมักและแบบจิ้มในตัว ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ