มิริน & สาเกปรุงอาหาร

ฮอนมิริน

ฮอนมิรินเกรดพรีเมี่ยม สำหรับอาหารซึ่งมีสรรพคุณที่ดีต่ออาหาร เช่น ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ช่วยเพิ่มหน้าตาอาหารให้ดูดียิ่งขึ้น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเนื้อสัตว์ มีลักษณะเป็นน้ำ ช่วยคงความสมดุลของความหวานและความเค็มได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ
Hon Mirin

ฮอนมิริน

ฮอนมิรินเกรดพรีเมี่ยม สำหรับอาหารซึ่งมีสรรพคุณที่ดีต่ออาหาร เช่น ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ช่วยเพิ่มหน้าตาอาหารให้ดูดียิ่งขึ้น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเนื้อสัตว์ มีลักษณะเป็นน้ำ ช่วยคงความสมดุลของความหวานและความเค็มได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ
Hon Mirin