รางวัลที่ได้รับ

Monde Selection
Gold Award 2010 – 2019

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสชาติอ่อน หรือ เค็มเล็กน้อย