รางวัลที่ได้รับ

Monde Selection
Grand Gold Award 2011 – 2019