วิธีการดูรสชาติของสาเก

รสชาติของสาเกนั้นขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ ปริมาณแอลกอฮอล์ ค่าวัดสาเก ค่าความเป็นกรด และ ค่ากรดอะมิโนของสาเกนั้นๆ

1. ปริมาณแอลกอฮอล์ ( 13 ~ 16% )

วิธีการดูรสชาติของสาเกที่ง่ายที่สุดคือการดูแอลกอฮอล์ของสาเกนั้นๆ
โดยทั่วไปสาเกจะมีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 13-16%
ซึ่งแอลกอฮอล์ประมาณ 20% นั้นมักมีชื่อเรียกว่า เกนชู

2. ค่าวัดสาเก (Sake Meter Value [SMV])

บ่งบอกถึงความหวาน หรือ ความแห้ง(เผ็ด)ของสาเกตัวนั้นๆ
ยิ่งค่าวัดสาเกเป็นบวก (+) มากเท่าไร ก็จะยิ่งแห้ง(เผ็ด) มากขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นลบ (-) มาก ก็จะยิ่งมีรสที่หวานมากยิ่งขึ้น
โดยปกติค่าวัดสาเกจะอยู่ที่ -5 ถึง +5

3. ค่าความเป็นกรด (Acidity) ~1.2

ค่าความเป็นกรดนั้นบ่งบอกถึงลักษณะของสาเกตัวนั้นๆ
ยิ่งค่าความเป็นกรดสูงเท่าไร ก็จะยิ่งมีรสชาติที่เข้มข้นมาก และถ้ามีค่าความเป็นกรดน้อย ก็จะมีรสชาติอ่อนหรือเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งมีกรด
มาก ยิ่งทำให้รสชาติเผ็ดขึ้น และ ยิ่งมีกรดน้อย ยิ่งทำให้สาเกนั้นหวานขึ้น

4. ค่ากรดอะมิโน (Amino Acid) ( 0.9 ~ 1.4 )

ยิ่งค่าความเป็นกรดสูงเท่าไร ก็จะยิ่งมีรสชาติที่เข้มข้นมาก และถ้ามีค่าความเป็นกรดน้อย ก็จะมีรสชาติอ่อนลง ดื่มง่ายขึ้น
อย่างไรก็ดีรสชาติของสาเกนั้นต้องใช้ 4 ปัจจัยหลักในการวิเคราะว่าสาเกนั้นมีรสชาติแบบไหน
หากค่าอย่างใดอย่างหนึ่งสูง เช่น ค่าวัดสาเกสูง แต่อย่างอื่นต่ำ ไม่ได้หมายความว่าสาเกนั้นจะมีรสเผ็ดเสมอไป สาเกนั้นอาจมีรสเผ็ดตอนดื่ม แต่นุ่ม และ ดื่มง่ายไม่ทำให้รู้สึกเผ็ดหลังดื่มลงไปแล้วก็เป็นได้

taste of sake