เมื่อดื่ม: แบบเย็น

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสอ่อน

เมื่อดื่ม: อุณหภูมิห้อง / ร้อน

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสเข้ม