รางวัลที่ได้รับ

International Taste Institute
3 Star Award 2016 – 2019
International Wine Challenge
Silver Award 2019

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสเข้ม