รางวัลที่ได้รับ

Monde Selection
Grand Gold Award 2019

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสอ่อน