รางวัลที่ได้รับ

International Wine Challenge
Silver Award  2019