รางวัลที่ได้รับ

International Taste Institute
Daimond Taste Award 2019
Monde Selection
Gold Award 2010 – 2017
International Taste Institute
3 Stars Award 2013 – 2019

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสชาติเข้มข้น