รางวัลที่ได้รับ

The Fine Sake Award
Gold Award 2018
Monde Selection
Gold Award 2012 – 2018

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสชาติอ่อน