รางวัล

Monde Selection
Grand Gold Award 2009 – 2019

ฟู้ดแพริ่ง:

อาหารรสชาติอ่อน หรือเค็มเล็กน้อย