% คงเหลือหลังการขัดข้าว

ข้าว, โคจิ (ยีสต์)
50%

จุนไม ไดกินโจ้ว (JUNMAI DAIGINJO)

♦ เกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ 50% หรือต่ำกว่า และถูกหมักไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ (13°c) (เกรดสูงสุดของสาเก)
♦ มีอโรม่าหอมกลิ่นฟรุ้ตตี้เป็นพิเศษ และมีรสชาติที่นุ่มมาก
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น เท่านั้น

60%

จุนไม กินโจ้ว (JUNMAI GINJO)

♦ เกรดพรีเมี่ยม
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ 60% หรือต่ำกว่า และถูกหมักไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ (13°c)
♦ มีอโรม่าหอมกลิ่นฟรุ้ตตี้ นุ่ม
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น และ แบบอุณหภูมิห้อง

60 – 70%

จุนไมแบบพิเศษ (TOKUBETSUーJUNMAI)

♦ เกรดสูง
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ 60-70% หรือ ใช้ข้าวพรีเมี่ยมในการทำสาเก
♦ มีรสเผ็ดเล็กน้อย และ อโรม่าอ่อนๆ
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น แบบอุณหภูมิห้อง และแบบร้อน

70%

จุนไม (JUNMAI)

♦ เกรดพิเศษ
♦ ไม่มีข้อจำกัดของการขัดข้าว และ ใช้ข้าว น้ำ และ โคจิเท่านั้นในการผลิต
♦ มักมีรสเผ็ดเล็กน้อย และ อโรม่าอ่อนๆ
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น แบบอุณหภูมิห้อง และแบบร้อน

% คงเหลือหลังการขัดข้าว

ข้าว, โคจิ (ยีสต์) และ แอลกอฮอล์
50%

ไดกินโจ้ว (DAIGINJO)

♦ เกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ประมาณ 50% หรือต่ำกว่า และถูกหมักไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ (13°c) และใส่แอลกอฮอล์สูตรพิเศษเพิ่มเติม
♦ มีอโรม่าหอมกลิ่นฟรุ้ตตี้เป็นพิเศษ และมีรสชาติที่นุ่ม
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น และ แบบอุณหภูมิห้อง

60%

กินโจ้ว (GINJO)

♦ เกรดพรีเมี่ยม
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ประมาณ 60% หรือต่ำกว่า และถูกหมักไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ (13°c)
♦ มีอโรม่าหอมกลิ่นฟรุ้ตตี้
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น และ แบบอุณหภูมิห้อง

60 – 70%

ฮอนโจโซะแบบพิเศษ (TOKUBETSUーHONJOZO)

♦ เกรดสูง
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ 60-70% หรือ ใช้ข้าวพรีเมี่ยมในการทำสาเก
♦ มีรสชาติตั้งแต่หวานไปจนถึงเผ็ด ขึ้นอยู่กับสาเกนั้นๆ
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น, แบบอุณหภูมิห้อง และ แบบร้อน

70%

ฮอนโจโซะ (HONJOZO)

♦ เกรดพิเศษ
♦ สาเกชนิดนี้ถูกขัดให้เหลือที่ประมาณ 70% หรือต่ำกว่า
♦ มีรสชาติตั้งแต่หวานไปจนถึงเผ็ด ขึ้นอยู่กับสาเกนั้นๆ
♦ นิยมนำไปดื่ม แบบเย็น, แบบอุณหภูมิห้อง และ แบบร้อน

OTHER CLASSIFICATIONS

นิโกริสาเก (NIGORI SAKE)

นิโกริสาเก มีลักษณะเป็นน้ำสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม สาเกชนิดนี้ผ่านการกรองอย่างเบาบางผ่านทางตาข่ายที่เป็นผ้าหยาบ จึงมักมีรสชาติที่หวานกว่าสาเกทั่วไป

นามาสาเก(NAMA SAKE)

นามาสาเกหรือสาเกสด ที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอไรซ์ จึงทำให้คงความสดของสาเกได้เป็นอย่างดี

เกนชู(GENSHU)

คือกบวนการผลิตที่ไม่ได้ผ่านการปรับแรงแอลกอฮอล์ในขั้นตอนสุดท้ายจึงทำให้แอลกออฮอล์นั้นสูงกว่าปกติ โดยทั่วไปสาเกมักมีแรงแอลกอฮอล์ที่ประมาณ 13-15% แต่สำหรับเกนชูนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 17-20%