UMESHU

Order by: orderby Display:
HAKUTSURU UMESHU (plum wine) 1.8L - เหล้าบ๊วย 1.8L
UMESHU GENSHU - เหล้าบ๊วย (แอลกอฮอล์ 20%)

UMESHU GENSHU - เหล้าบ๊วย (แอลกอฮอล์ 20%)
UMESHU GENSHU 1800 ml - เหล้าบ๊วย เกนชู(แอลกอฮอล์ 20%) เหล้าบ๊วยเกนชู คือเหล้าบ๊วยที่ไม่ได้ผ่านการใส่น้ำในขั้นตอนการสุดท้ายของการผลิตเผื่อปรับแอลกอฮอล์ จึงมีแอลกอฮอล์สูงกว่าเหล้าบ๊วยทั่วไป ทำให้คุณสามารถชิมรสชาติเหล้าบ๊วยแท้ๆ

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH